Kan jag mäta radon själv?

Radonmätning har länge varit på tapeten, och årligen kommer rekommendationer för radonmätning i bostäder och offentliga platser, såsom arbetsplatser. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka hälsoproblem, och i värsta fall lungcancer. 

Eftersom radon är vanligt förekommande, bland annat i bostadshus då radon tränger fram ur marken, är det viktigt för din säkerhet att med jämna mellanrum mäta radon. 

Svaret på frågan i rubriken är ja, du kan enkelt mäta radon hemma. Genom att göra en radonmätning kan du med enkelhet ta reda på vad du har för radonvärde i ditt hem. Du kan köpa radonmätare via Radon-mätning.se.

Hur mäter jag radon?

Den vanligaste metoden att mäta radonvärde i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning kan du enkelt göra.

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

1. Beställ mätdosor

Vissa kommuner kan hjälpa dig med att beställa mätdosor. Ta därför kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Du kan även köpa radonmätare direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

2. Följ anvisningarna för hur du ska mäta

Mät minst två rum i bostaden, samt på varje våningsplan. Mät inte i kök eller badrum.

3. Mät i minst två månader

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer till din brevlåda inom ett par veckor.

Mättiden är viktig

Radonhalten varierar ofta kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Därför är det viktigt att du mäter i minst två månader, helst ännu längre, för att kunna göra en skattning av årsmedelvärdet.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en korttidsmätning. Då mäter du under en kortare tidsperiod. Om mätningen sker med spårfilm måste du mäta i minst sju dagar. En korttidsmätning är dock bara rådgivande, och kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Mätresultatet gäller inte för evigt

Eftersom radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon så kan förutsättningarna ändras med tiden. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att det görs en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen, eller om det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.